Nadszedł czas wielkiej przemiany świadomości ludzi i co za tym idzie zmiana sposobu życia. My, jako ludzkość doszliśmy do końca swojego samozniszczenia i możemy tylko zmienić kierunek swej drogi. Będzie to odwrót od bieguna negatywizmu w kierunku środka.

Taki styl życia proponuje całemu światu Japonia poprzez niezwykły wynalazek, jakim są Pożyteczne Mikroorganizmy. Te pierwsze żywe istoty zostały stworzone na Ziemi około 4,5 mld lat temu, aby ukształtować warunki na nieludzkiej Ziemi i przystosować ją do życia roślin, zwierząt i ludzi.

To one wytworzyły tlen i w konsekwencji wodę oraz ukształtowały wszystkie struktury fizyczne na naszej planecie. Są pierwszymi twórcami porządków na Ziemi i będą ostatnimi, które przywrócą dawny boski porządek.

Japonia jest krajem, który otrzymuje najpotrzebniejsze wynalazki technologiczne, wspierające naszą Planetę w rozwoju. Wynalazcą i twórcą Efektywnych Mikroorganizmów (EM) jest japoński profesor Uniwersytetu na Okinawie Teruo Higa.

Ludzkość w ostatnich latach, poprzez stosowanie wszędobylskiej chemii, zniszczyła te małe istoty i wyeliminowała je z życia, oraz dobroczynnego działania. Nastąpił proces destrukcji i samozniszczenia ziemi oraz ludzi. W sztucznych materiałach znajdują się wibracje rozpraszające, bardzo szkodliwe dla ciała i umysłu.

Mikroorganizmy są wszędzie. W glebie, roślinach i zwierzętach. Istnieją dwa typy mikroorganizmów. Jedne degeneratywne ( chorobotwórcze) i niszczące wszystko wokół siebie. Drugie regenerujące środowisko ( probiotyczne), przywracające naturalny obieg w przyrodzie.

Te dwa przeciwstawne kierunki odtwarzania i destrukcji, mają zasadniczy wpływ na wszelkie przekształcenia na ziemi. O tym który kierunek rozwoju form życia zapanuje na danym obszarze, decydują mikroorganizmy – najmniejsze organizmy żywe, tak pisze w swej książce „Rewolucja w ochronie naszej planety” – Teruo Higa.

Jest on twórcą nowego porządku w przyrodzie, metodą przekształceń środowiska naturalnego ziemi, za pomocą Efektywnych Mikroorganizmów.

Badania naukowe w USA wykazały, że glebie której przez rok zaszczepiono EM, pozostałość po środkach chemicznych i nawozach sztucznych zmniejszyła się do ilości śladowych. Toksyczne substancje mogą być zniszczone przez EM w bardzo krótkim czasie.

Woda, która jest podstawą naszego istnienia i życia, ma silną zdolność do rezonansu magnetycznego. Woda deszczowa na swej drodze w głąb ziemi, przyjmuje właściwości pierwszych aktywnych substancji z którymi się zetknie i pobiera tę informację do siebie oraz przekazuje ją dalej na inne substancje.

W konsekwencji woda deszczowa poprzez pobór negatywnych informacji z atmosfery z pól i zagród, trafia poprzez żyły wodne i ujęcia wody do naszych kranów i butelek z tak zwaną „wodą źródlaną”. Takiej informacji w prosty sposób nie można wykasować poprzez filtrację czy oczyszczanie fizyczne. Jest ona wpisana elektromagnetycznie w pamięć dipoli wody. Natomiast można sztucznie usunąć taką negatywną informację poprzez promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone. W sposób naturalny następuje kasowanie, przez promieniowanie słoneczne lub podczas burzy w kontakcie z ozonem, gdy woda w postaci pary wraca do czystej atmosfery.

EM ma zdolność kasowania w wodzie informacji negatywnej, którą przyjęła na siebie. Dzieje się to poprzez rezonans magnetyczny, przekazywany dzięki wytwarzanym przez EM wibracjom.

Bardzo ważna jest informacja zawarta w wodzie, którą sami pijemy, którą odżywiają się rośliny i zwierzęta. Zanieczyszczenie atmosfery i zatrucie gleby, przenosi swoje niszczące informacje na wody gruntowe. Zaraża tym środowisko szkodliwymi do życia informacjami i bezpośrednio szkodzi człowiekowi oraz całej naturze.

Stosowanie EM na pola, wszczepi pozytywne wibracje rezonansu magnetycznego i zmieni się informacja na pozytywne działanie w ziemi oraz w wodzie. Ważne jest aby zrozumieć ten proces samozniszczenia i naprawy na który my ludzie mamy kolosalny wpływ.

To od nas zależy czy przetrwamy na tej planecie jako ludzie czy sami się z nią zniszczymy. Jeśli wzrośnie świadomość wśród społeczeństwa, to zostanie wykasowana informacja negatywna w wodzie i będziemy mieć zdrowe rośliny do spożycia.

Ceramika ( połączenie gliny i mikroorganizmów), dodana do wody oczyszcza ją poprzez fale elektromagnetyczne i fale promieniowania podczerwonego. Ten efekt synergiczny wpływa na polepszenie i uzdrowienie wody do picia, która staje się smaczna i zdrowa.

Polecam ten bardzo prosty sposób oczyszczania wody w gospodarstwach domowych, poprzez dodanie ceramiki EM, która powoduje rozpad substancji organicznych i innych szkodliwych substancji. Wytwarza dodatkowo antyutleniacze pożyteczne dla zdrowia.

Warto taką wodę z ceramiki używać do wszystkich prac domowych jak gotowanie, kąpiel czy picie czystej zdrowej wody. Osobiście ten sposób oczyszczania wody stosuję w gospodarstwie domowym z pozytywnym skutkiem. Gotowane pożywienie jest bardzo smaczne a woda do picia wyjątkowo dobra.

Mikroorganizmy mają zastosowanie wszędzie, gdyż pełnią podstawową rolę w kształtowaniu środowiska. EM zmienia rezonans magnetyczny ziemi, zwierząt i ludzi. Odwraca proces degeneracji. Rośliny rosnące w glebie z EM mają więcej dawców elektronów a więc dużo energii. Gleba wykazuje wyższy jej potencjał. Elektrony to siła światła, podnosząca energetykę człowieka.

Ludzkość jest w stanie zrozumieć swoją rolę w przekształcaniu naszej planety na „Raj na Ziemi”. Zniszczenie mikroorganizmów i zastąpienie naturalnych procesów chemią, zdegenerowało środowisko człowieka. Czas sztuczności się skończył i pora wrócić do natury.

Więcej na temat stosowania mikroorganizmów można się dowiedzieć w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami Efektywnych Mikroorganizmów. Chętnie służę informacją na ten dla mnie niezwykle ważny temat. Kontakt ze mną.