Regulamin

1. Właścicielem tego serwisu jest Marek Rusak.

2. Przebywając na stronie internetowej serwisu Zdrowy Styl Życia , pobierając z niego informacje lub korzystając z informacji tu zamieszczonych, rejestrując się jako użytkownik, w pełni zgadzasz się z tym regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się z jakąś częścią tego regulaminu należy natychmiast opuścić Zdrowy Styl Życia.

3. Wszystkie umieszczone porady, informacje i przykłady mają służyć tylko do własnych celów edukacyjnych i nie należy ich wykorzystywać do żadnych konkretnych zastosowań bez przeprowadzenia własnych prób i doświadczeń.Nie udzielam żadnych gwarancji, że podane informacje są całkowicie wolne od błędów i nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z zastosowania podanych informacji, porad i przykładów. Materiały zawarte w serwisie Zdrowy Styl Życia nie są poradą specjalisty i takiej porady nie zastępują. Wykorzystujesz zawarte tu informacje na własną odpowiedzialność.

4. Wszelkie kwestie dotyczące prywatności użytkowników Zdrowy Styl Życia zawarte są w Polityce Prywatności.

5. Żaden z użytkowników nie może działać na szkodę Zdrowy Styl Życia.

6. Wszelkie artykuły, informacje, zdjęcia, programy zamieszczone w serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich i są własnością ich twórców. Możesz je publikować we własnym celu jeśli poinformujesz mnie o tym i umieścisz notkę o autorze i serwisie (w tym aktywny link do serwisu). Skopiuj i wklej poniższy kod:

Artykuł przedrukowany z serwisu Zdrowy Styl Życia

7.Niniejszy regulamin jest jedyną akceptowaną formą uregulowań w korzystaniu z Zdrowy Styl Życia.

8.Zastrzegam sobie możliwość zmiany regulaminu w całości oraz poszczególnych jego punktów. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania (umieszczenia) w zakładce Regulamin Zdrowy Styl Życia.

Właściciel Marek Rusak